След като вчера софийските училища обявиха свободните места за второ класиране на първокласниците, днес вече започва същинското записване.

Десетки родители се оплакаха, че на първо класиране децата им не са приети в нито едно от кварталните училища. Затова днес родителите могат да кандидатстват там, където са останали свободни места, дори и децата им да не са участвали на първо класиране.

Тази пролет училищата приемат децата по единни критерии, разработени от общините.

Най-голяма тежест има близостта на местоживеене на бъдещия ученик до училището, близостта на местоработата на родителите, както и дали в същото училище има записани брат или сестра.