Апелативната прокуратура в Пловдив разпореди да бъде извършена проверка за законност във всички предприятия и места за производство и съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали, съобщиха от институцията.

Проверката ще бъде възложена от шестте окръжни прокуратури на съответните контролни органи – дирекциите „Инспекция по труда“ и на Областните дирекции на МВР. 

Целта е да се установи спазват ли се условията и реда за провеждане на периодични обучения и инструктажи на работниците и служителите в тези предприятия по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и технологичните инструкции за работа с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Проверката идва след вчерашния инцидент в завод „Арсенал“, при който загинаха трима души.

Ще се проверява също дали длъжностните лица изпълняват задълженията си по Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и издадените на тяхна база подзаконови нормативни актове. 

Срокът за приключване на проверката е едномесечен.