От днес започва изплащането на всички месечни помощи, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. 

Сред видовете плащания са:

  • месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование;
  • за отглеждане на дете до навършване на една година;
  • за отглеждане на дете с трайни увреждания;
  • за дете без право на наследствена пенсия;
  • месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка;
  • месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.