Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на всички месечни помощи от 16 март, съобщават от МТСП.

Сред сумите, които ще се изплащат от следващата седмица, са:

  • месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование;
  • за отглеждане на дете до навършване на една година;
  • за отглеждане на дете с трайни увреждания;
  • за дете без право на наследствена пенсия.

От следващата седмица започва изплащането и на месечната помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.