Започва изплащането на еднократната помощ от 300 лв. на стопанство в 21 области в страната, засегнати от африканската чума по свинете.

Това ще става по утвърден график, съгласуван с кметовете на населените места за часовете и мястото на получаване на обезщетенията. С малко забавяне след 2 септември плащането на средствата ще започне в областите Благоевград, Бургас, Габрово, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Плащания няма да се извършват единствено в област Кърджали, тъй като там няма подадени заявления за обезщетения.

Право на обезщетение имат стопаните с до 5 броя прасета за угояване, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните си стопанства.