Започна разчистването и на голямото водно сметище по течението на р. Струма в района на община Невестино.

Тоновете отпадъци трябва да бъдат събрани и извозени до депото в Самоков.

Преди дни течението донася тонове боклук.

Разрушеният мост става преграда за отпадъците и те остават – в реката.