Консенсусът при приемането на стратегията за съдебна реформа да се превърне в конкретни законодателни стъпки, особено с оглед функционирането на ВСС и борбата с корупцията. Това очакват посланиците на Франция, Холандия, Белгия, Австрия, Дания, Финландия и Великобритания, които излязоха със съвместно изявление.

„Подобряване на управлението на съдебната власт е спешен въпрос. Самият Висшият съдебен съвет може да демонстрира водеща роля в тези реформи, като се съсредоточи върху ефективното решаване на проблемите, свързани с разпределението на делата, провалите в интегритета и неправомерното политическо или друго влияние върху магистратите”, посочват дипломатите.

Според тях намеренията за реорганизация на прокуратурата „са добре дошли” и трябва да бъдат изпълнени.

„Началото на реорганизацията на сектора на сигурността и ангажиментът да не се допуснат оперативни празнотите в тази посока са положителен знак. Ние очакваме, че те скоро ще доведат до видими и конкретни резултати в работата по нови и висящи дела, водещи до заключения и присъди”, пишат дипломатите.

Припомняме, преди няколко месеца бившият вече британски посланик н.пр Джонатан Алън предупреди, че нова радикална промяна в службите може да повлияе на ефективността им.

Сега посланиците дават пример със случая с КТБ като дело с висок обществен интерес, за което са необходими „специфични действия от съответните институции”.

„Примери от други страни в региона показват, че реална и съществена промяна е възможна. Ние, като приятели и партньори, трябва да споделим нашето очакване, че – като се имат предвид амбициите за реформи на настоящото правителство - България ще постигне съществен напредък до лятото на 2015 г.", завършва изявлението на посланиците.