Горски инспектори задържаха два самосвала с отпадъчни продукти и скална маса над Стрелча малко преди да ги депонират в горска територия в близост до вододайна зона. 

Двамата водачи на товарните автомобили са задържани за срок от 24 часа, а возилата са иззети.

Снимка: Емил Кацаров

Според местни хорa фирмата, която държи кариерата в района, добива материал за производство на стъкло и порцелан.

От фирмата собственик на камионите отричат да са нарушили закона.

Акцията на полицията и горските е по сигнал за системно замърсяване на защитената гора с отпадъци от производство на стъкло и порцелан. „Нищо незаконно не вършим. Полицията е тук по сигнал на горските. Те са длъжни да  съставят протокол”, каза Люба Кожухарова, съсобственик на фирма за добив на инертен материал. 

Но според GPS координатите на горските инспектори самосвалите са в защитена горска територия.

Взета е проба от бялото прахообразно вещество I тепърва ще се установява дали то е опасно за човешкото здраве.