1060 регистрирани случая за насилие над животни са регистрирани от МВР за последните три години. Разкрити са обаче едва 141 - малко над 13%. Това стана известно от отговор на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев на парламентарен въпрос, поставен от депутата Христо Терзийски.

„Не мога да кажа дали това е добра успеваемост или не, сигурен съм, че има много неразкрити престъпления и срещу хора, казва в интервю за БТА Тихомир Димитров, ръководител на отдел „Програми“ във фондация „Четири лапи“. Той призова гражданите, които подават сигнали за насилие над животни, да бъдат подготвени с конкретни доказателства и свидетели.

Престъпленията срещу животни се считат за криминално деяние от 2011 г., а от 2016 г. към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) работи сектор „Зоополиция и кинология“. Наказателният кодекс предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години и глоба от хиляда до пет хиляди лева за човек, който при проява на жестокост към гръбначно животно, му причини смърт, тежко или трайно увреждане.

Във всяка областна дирекция на МВР има определени служители, които да разследват такива престъпления. Сигнали могат да се подават във всяко районно управление и на спешния телефон 112. В сайта на фондация „Четири лапи“ има секция „Сигнали“, в която са качени различни типове жалби, а целта е гражданите да бъдат улеснени при подаване на сигнали.

Данните, изнесени от служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, показват, че престъпленията срещу животни се увеличават всяка година – през 2020 г. са регистрирани 338, през 2021 г. - 303, а от 1 януари до 30 ноември 2022 г. - 374. Съответно разкритите престъпления са 51 през 2020 г., 55 през 2021 г. и едва 35 през 2022 г.