Курсанти от Националния военен университет провеждат подготовка по разгръщане на военнополева болница и изхранване на 400 човека.

За три дни курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ в гр. Велико Търново разкриха военнополева болница и кухня за 400 човека. Днес, 10 април, те провеждат занятие по осигуряване на храна за настанените във военнополевата болница.

Началникът на НВУ полковник Иван Маламов разясни, че целта е да бъде възстановена способността за войсково хранене. В подготовката участват 92-ма курсанти от първи до пети курс от специализация „Материални средства, придвижване и транспорт“.

Тя се ръководи от старшини курсанти. Целта е петокурсниците да предадат на по-младите си колеги придобитите знания по доставка на хранителни продукти, приготвяне на храна и санитарна обработка на транспортните средства.

Полевата подготовка на курсантите се провежда в условията на въведени противоепидемични мерки.