За изслушване по случая здравният министър Асена Сербезова се изправи пред депутатите в парламента.

Пред тях тя обясни, че ще бъде извършен одит във всички спешни отделения на лечебните заведения, който ще покаже колко от тях  действат по правилата.

Ще бъде преразгледана и нормативната уредба, касаеща обслужването на спешни пациенти.

Създадена е работна група, която да извърши преглед на медицинския стандарт по специалност "Спешна медицина".

„„Това изискване на документи не присъства в стандарта. Това, което следва да направим, е да проверим как са  обучени хората и как стандарта се изпълнява в правилника на съответното спешно отделение“, каза проф. Асена Сербезова.