Ако до три месеца техническият преглед на даден автомобил не се поднови – да се счита за изоставен. Това предлага общинският съветник Борис Бонев от „Спаси София“ с оглед на проблема с изоставените коли в столицата. В момента срокът е две години. 

Според него опростяването на процедурите за премахване на изоставени автомобили не само ще освободи задръстени паркоместа, но и ще подобри градската среда. Предложението е внесено в Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи. 

„Изискването за изтичане на две години от валидността на последния технически преглед е прекалено дълъг. Освен това, то не съответства с разпоредбите на Закона за движението по пътищата, тъй като липсата на годишен технически преглед предпоставя и невъзможност за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Затова едно моторно превозно средство следва да бъде считано за изоставено и излязло от употреба от момента, в който то не е преминало успешно годишен технически преглед“, поясни Борис Бонев. 

Много повече автомобили

По данни на СДВР, за последните 14 години броят на регистрираните автомобили в София е нараснал с 52%. Този ръст не е съпътстван нито със строителството на нови паркинги или разширяване на инфраструктурния капацитет. Проблемът с паркирането отдавна не е само в центъра, а и в кварталите. 

По думите на Бонев една от причините за това е фактът, че автомобили, които отдавна са излезли от употреба, заемат значителен брой места.  

Предизвестието до собственика – месец, а не три

В предложението си до компетентните министерства, независимият общински съветник предлага и съкращаване на срока за предизвестие за премахване на автомобили, излезли от употреба – от 3 месеца на 1 месец.  

Според него намаляването на този срок ще оптимизира допълнително процеса по премахването на тези автомобили от улиците и ще бъде стъпка към решаването на сериозния проблем с паркирането в кварталите. 

„Въпреки многократно заявените намерения на Столичната община за справяне с проблемите с паркирането в кварталите на София, съвсем очаквано не се предприемат никакви действия или подобрения в тази насока. (…) Вярваме, че със съкращаването на тези срокове ще бъде направена една малка, но много важна стъпка в правилната насока.