Омбудсманът Диана Ковачева внесе до председателя на Народното събрание Росен Желязков и членовете на Комисията по образованието и науката законодателно предложение, в което настоява да се предостави втори шанс на зрелостниците при оценка, която не ги удовлетворява на матурата – вход за висшите учебни заведения.

В края на ноември 2022 г. проф. Ковачева внесе такова предложение в 48-ото Народно събрание, което получи одобрението на ресорната комисия на първо четене, но времето не стигна до окончателното му приемане. Омбудсманът предлага промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) заради проблемите, свързани с полагане на задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) при завършването на ХІІ клас.

Поводът за искането на тази промяна са постъпващите в институцията на обществения защитник все повече жалби и сигнали от родители и зрелостници, според които е неприемливо да няма втори шанс за явяване на ДЗИ за повишаване на оценка. Родителите настояват децата им да имат възможност да повишат оценката си от ДЗИ, тъй като сега тя остава „до живот“, без да имат никаква възможност за коригиране.

„Проблемът е, че сега в по-голямата част от университетите приемат само с оценките от матурите, а преди се държеше изпит и беше възможно при добра подготовка на следващата година да бъдеш приет в желаната специалност“, мотивира се родител в една от жалбите до омбудсмана.

Диана Ковачева предлага промяна в чл. 132 от ЗПУО с цел подобряване резултатите на зрелостниците от матурата и разширяване на възможностите им за достъп до системата за висше образование. Така зрелостниците, които не са получили задоволителна за тях оценка, ще получат възможност еднократно и в рамките на една година след полагането на първия зрелостен изпит да се явят на следващ такъв, насрочен в същото училище. За новата им оценка, ако тя е по-благоприятна, ще се издава удостоверение.

„Предлагам и допълнение на разпоредбата на чл. чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование, за да бъдат признавани горепосочените удостоверения при кандидатстване във висше училище“, пише омбудсманът до народните представители.

Според действащата нормативна регламентация, ако по време на провеждащата се матура зрелостникът прецени, че не е достатъчно подготвен, той би могъл да се откаже от изпита, за да получи оценка „Слаб“ и така да се яви повторно на държавен зрелостен изпит на поправителната сесия.

„Липсата на възможност учениците, които не са се представили добре на ДЗИ, с изключение на тези, които са получили оценка „Слаб“, да имат шанс за поправка на оценката си, ги ощетява при по-нататъшното им развитие. Получената оценка от ДЗИ е окончателна и определяща при кандидатстването им във висше училище и респективно от голямо значение за тяхното бъдеще. Невъзможността според действащата уредба, зрелостниците да подобрят резултата си от ДЗИ като се явят на изпит за повишаване на оценката, води до негативни последици при кандидатстването им във висше училище“, аргументира предложението си омбудсманът.