Започва обучение на спешни медици от цялата страна. Целта е да се подобри лечението на неотложни състояния.

Проектът ще обхване около 7000 души в цялата страна - и медиците в Спешна помощ, и тези от спешните отделения в болниците. С практически обучения те трябва да подобрят уменията си в грижата за пациенти, чието състояние е животозастрашаващо. 

Едва от месец и половина в системата на спешната помощ, д-р Митков вече се е сблъсквал с всички спешни състояния.

„Мога да кажа,че съм научил изключително много. Може би може да се равни на всичко, което съм научил през последните 6 години като студент”, споделя лекарят.

Вярва обаче, че и той, и опитните му колеги имат още за учене.

С 40 години стаж, д-р Румен Гоцев също приветства обучението.

„Медицината е безкрайна, тя непрекъснато се развива. Излизат нови медикаменти, излизат нови методи на диагностика и лечение и ние трябва да сме в крак с времето. Не само да ги знаем, а и да можем компетентно да ги ползваме”, казва и д-р Гоцев.  

И вярва, че има нужда от модернизиране.

На медиците ще преподават лекари от „Пирогов”.

Здравният министър Кирил Ананиев обеща обучението да не пречи на графика на специалистите. „Групите са формирани така, че навсякъде да има екипи, които 24 часа да осъществяват своята дейност”, уточни министърът.

Той обяви още, че в следващите 2 години се предвижда удвояване на заплатите на работещите в спешните центрове.

За модернизиране на спешната помощ се очаква и доставка на нови линейки. Те трябва да заменят старите до 2021 година.