Екоминистърът Нено Димов и кметът на София Йорданка Фандъкова са обсъдили засилването на контрола върху нерегламентираното горене на гуми, кабели и дрехи.

Това съобщи Димов след проверка на мобилната станция за измерване на чистотата на въздуха, която беше ситуирана пред Министерството на околната среда и водите.

За да се предотврати замърсяването на въздуха от подобни дейности, предстои затягане на контрола от страна на общинските власти. „Ще търсим ефективни решения, разчитаме и на активността на гражданите“, заяви министърът.

Извънредна проверка с мобилни станции за измерване на въздуха е направена за периода периода 13 - 20 ноември на четири специфични за столицата места. Отоплението на твърдо гориво замърсява въздуха в столицата повече от автомобилния трафик, потвърди проверката.

За проверката бяха избрани четири места в София с различен тип отопление и автомобилен трафик, за да бъде направен сравнителен анализ. Мобилни станции бяха разположени в „Младост“ и „Студентски град“, които са предимно на централно топлоснабдяване, кв. „Бояна“, който е с преобладаващо отопление на въглища и дърва, и типичен пункт с натоварен транспорт на бул. „Ал. Стамболийски“.

„Наблюдавани са основни замърсители като серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид и фини прахови частици, които са основният проблем в градовете“, обясни Димов.

„Навсякъде показателите бяха в норма, с изключение на кв. „Бояна“, където на 17 ноември имаше до 2 пъти превишение на нивото на фините прахови частици, засечено в периода 17-23 ч. Това показва, че основният замърсител е бил битовото отопление с твърдо гориво, което потвърждава нашите наблюдения“, каза министърът.

За Васка Миткова, която живее в „Бояна” от повече от 50 години, не е изненада, че в квартала й въздухът е замърсен през студените месеци. „Може би 80 на сто от къщите се отопляват на дърва. Ние сме пенсионери със съпруга ми, взимаме 500-600 лева пенсия двамата”, казва тя.   

По проект на Столична община 30 домакинства ще бъдат снабдени с печки, които работят с пелети, но в район „Нови искър”. След анализ на проекта ще се кандидатства за европейско финансиране, с което отоплението да се подмени масово.

По думите на екоминистъра въздухът в столицата става по-чист през последните години. Той изнесе и сравнителни данни за 2014 и 2016 г., според които преди 2 години само в една постоянна станция в София е имало по-ниски средногодишни показатели на нормите за фините прахови частици. Докато през 2016 г. вече почти всички станции отчитат показатели под нормата. „В броя на превишенията също се вижда много ясно понижаване на замърсяването в  София“, каза още Нено Димов.

Гражданските организации обаче сочат други данни.

„Ако погледнем данните за януари и февруари месец тази година за замърсяване с фини прахови частици, ще видим, че януари и февруари са били по-мръсни пред 2015 и 2016 г., отколкото 2013 г.”, обясни Ивайло Хлебаров от „Група за чист въздух”. 

От доброволческата мрежа „Еърбг”, която прави измервания с над 300 станции в София, също заявиха, че данните са по-тревожни от обявените от министерството и са нужни по-конкретни действия.