Путин подписа указ всяка държава купувач да има по две сметки в Газпромбанк - едната в долари, а втората в рубли.

Когато ние или другите страни платим на „Газпром“ месечните си количества газ в долари, тези пари Москва иска да се обменят в рубли по курс, определен от руската централна банка.

Точно тук големият въпрос е на какъв валутен курс ще става тази обмяна.

Има риск Руската централна банка да определи неизгоден и непазарен курс, според който държавата купувач трябва да доплати на „Газпром“ още долари, много по-скъпо от реалните борсови цени на газа.

Ето защо България и другите страни от Европа не искат да приемат такава форма на плащания. Сегашните договори не предвиждат такава обмяна в рубли и газът се плаща от европейските държави или в долари, или в евро.

Как пристига руският газ и какви са алтернативите?

България получава от Русия над 3 милиарда кубически метра природен газ годишно. Между 85 и 90% от горивото у нас реално пристига от Русия по газопровода „Турски поток“.

През нашата територия от него се транзитира синьо гориво към Румъния, Сърбия и Унгария, Северна Македония и Гърция. 

Какви са алтернативите ни, след като „Газпром“ спря доставките?

От север може да получаваме газ от връзката Русе-Гюргево.

Гърците могат да ни продават втечнен газ, който набавят от Съединените щати, Катар и други страни.

Чаканата голяма алтернатива е газопроводът Комотини - Стара Загора, който е на финалната права и газ по него трябва да потече в близките няколко месеца.

Освен това ще продължим да получаваме природен газ от Азербайджан през трансадриатическия газопровод ТАНАП.

България разчита и на запасите си в газохранилището Чирен, което годишно може да съхранява над 550 милиона кубични метра газ. Според енергийния министър хранилището към днешна дата е пълно на 18%.

Само това количество газ може да ни стигне в летните месеци извън отоплителния сезон за около 20 дни.