Заводът в Мъглиж, в които при взрив загина един човек, а други трима са ранени, е бил обект на проверка от Главната инспекция по труда през месеци октомври и ноември. Това съобщиха от ГИТ часове след инцидента в петък.

Предприятието „Балиста“ ЕООД произвежда пиротехнически изделия и ловни патрони за гладкоцевни оръжия. По време на извънредна кампания, инспектори на ГИТ са проверявали дружеството през месеците октомври и ноември. По време на двете проверки не са констатирани нарушения, които да създават предпоставка за живота и здравето на работниците., заявяват от ГИТ.

При проверката през месец ноември е констатирано, че дадените предписания за нарушенията, открити месец по-рано, са изпълнени в срок. През октомври нарушенията са били: липса на достъп до информационните листове за безопасност за използваните в цеха опасни химични вещества – амониев перхлорат и др., липса на оценка на риска при ръчна работа с тежести и липса на писмена договореност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с външен изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности.

През ноември, експертите на ГИТ откриват и пишат предписания за други, различни четири нарушения. Според предписанията, етикетите на съдовете за съхранение на химични вещества, използвани за производство на пиротехнически състави, не са на български език и в междинния склад за съхранение на пиротехнически състави не е осигурена защита от проникване на пряка слънчева светлина в помещението. Констатирано е още, че не са извършени ежегодните измервания на осветеност в работните помещения, както и че са налице ненадеждни заземителни връзки, по-голямата част от които са възстановени в момента на проверката от квалифициран електроперсонал. За всички нови нарушения са дадени предписания с кратки срокове за отстраняване.