Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведен дебат прие за сведение писмо от министъра на правосъдието относно българското гражданско на Алексей Трифонов, председател на Софийски градски съд.

Колегията посочи, че няма правна компетентност да се произнася по въпроса за гражданството, според съобщение на ВСС.

Казусът с гражданството на председателя на най-големия съд в страната влезе във Висшия съдебен съвет преди пет дни.

Тогава, по думите на правосъдния министър Янаки Стоилов, данните са противоречиви, защото според масивите, Алексей Трифонов няма българско гражданство, а според Върховния административен съд - има.

Кадровиците обясниха, че  са поискали допълнителна информация и от общините.