Висшият съдебен съвет (ВСС) избра Алексей Трифонов за председател на Софийски градски съд. Досега той беше съдия в Софийския апелативен съд.

Трифонов е бил и зам.-министър на правосъдието в Служебния кабинет на Огнян Герджиков. Преди осем години той е бил и в Централната избирателна комисия (ЦИК) от квотата на ДПС.

Трифонов спечели с 9 гласа. За Евгени Георгиев гласуваха четирима от членовете на ВСС. 

Трифонов не отрече, че сегашен член на ВСС го е мотивирал да се кандидатира. След като е избран, но преди да започне Съветът да заседава. Името остана тайна, членовете също замълчаха.