Всички магистрати, съдебни служители и членове на Висшия съдебен съвет ще получат коледни премии. Бонусът няма да е цяла една заплата, а 34.28% върху основното възнаграждение, съобщи "Правен свят".

Общо около 6 млн. лева ще бъдат разпределени между служителите и магистратите. Решението бе взето на заседанието на ВСС в сряда.

Парите за коледни премии са от икономии от 10-те милиона лева, които правителството отпусна на 3 декември за възнаграждения на съдебни заседатели и за дължими обезщетения по Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Освен това имало икономисани средства от неизпълнението на капиталовите разходи. Възнаграждения бонуси няма да вземат онези магистрати, които имат дисциплинарни наказания.