Военно-апелативната прокуратура сезира Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) заради скандалната обществена поръчка във ВМА. Става въпрос за договор, подписан от бившия здравен министър Николай Петров, който в качеството си на началник на Военната болница не е спазил правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.

Петров е сключил договор с дружество, което не е регистрирано по БУЛСТАТ. За това деяние бившият здравен министър носи административно-наказателна отговорност, констатират от Военно-апелативна прокуратура.

Разследване на bTV показа, че въпросният договор е подписан с консорциум, представляван от мъжа, който има връзка с дъщерята на Николай Петров.

Държавното обвинение не открива данни за престъпление от общ характер, затова изпраща одитния доклад за ВМА в АДФИ. Военно-апелативната прокуратура не намери данни за свързани лица и конфликт на интереси, както посочват одиторите. Прокурор Йордан Стоев обясни: "Трябваше генерал Петров фактически да живее с лице, комуто възлага обществени поръчки, за да е налице свързаност".

Нарушението при подписването на договора между ВМА и фирмата води до административно-наказателна отговорност с глоба от 100 до 2000 лв.

Военно-апелативната прокуратура е изискала и цялостна проверка на работата на наблюдаващия прокурор от военно-окръжната прокуратура Адалберт Кръстев, тъй като в първоначалната проверка той не е осъществил необходимия контрол над работата на военния следовател.

В bTV репортерите вече показахме, че постановлението на майор Адалберт Кръстев за отказ от образуване на досъдебно производство съвпада изцяло като съдържание на текста (вкл. препинателни знаци и съкращения на думи) със становището на Николай Петров, писано до одиторите три месеца по-рано.

Кой обаче е Адалберт Живков Кръстев и защо военно-апелативната прокуратура ще го проверява?

Оказва се, че съпругата на майор Кръстев – Цветанка Кръстева, е служител на Министерството на здравеопазването по времето, когато мъжът ѝ проверява Николай Петров. Здравният министър е пряк ръководител на съпругата на военния прокурор, който проверява проф. Петров, докато той е бил шеф на ВМА и в последствие отказва да образува досъдебно производство.

Нещо повече – дирекцията, в която Цветанка Кръстева работи (Информационна и комуникационна политика в здравеопазването) като държавен експерт, е закрита месец след прокурорския отказ за разследване във ВМА. Съпругата на военния прокурор обаче остава на работа в здравното министерство. Преназначена е като главен експерт в отдел „Финанси”, дирекция „Бюджет и финанси”.

„След приемането на новия Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването, поради закриването на Дирекция ИКПЗ, Цветанка Кръстева е понижена в длъжност главен експерт в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси“, предвид образованието и опита ѝ”, пишат от Здравното министерство до bTV.

Според бившия окръжен прокурор на София – окръг Розалина Апостолова, прокурорът от военно-окръжната прокуратура Адалберт Кръстев е трябвало да си направи отвод предвид фактите около съпругата му.

„…Прокурорския акт, в случая постановление за отказ да се образува досъдебно производство, по закон не подлежи на съдебен контрол. В този случай принципът за безпристрастност изисква дейността и актовете не само да са безпристрастни, но и да изглеждат безпристрастни. Това означава, че трябва да няма никакви външни, обективни обстоятелства, които да създават впечатления у обществото, че решението е взето в ситуация на липса на безпристрастност.”

„Има външно обстоятелство, което създава съмнение у хората, у външния наблюдател за неговата безпристрастност. Той е следвало или сам да си направи отвод, НПК му дава тази възможност, или най-малкото да уведоми по-горе стоящия прокурор, който да прецени дали да го отведе или не”, обяснява Апостолова.

На същото мнение е и бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който днес работи като адвокат.

„Прокурорът е допуснал грешка, защото НПК в тези случаи е категоричен. Ако съпругата на даден съдия или прокурор е в служебна зависимост от лице, което е обвиняемо или подсъдим или потенциален обвиняем, е съвсем нормално длъжностното лице да си направи отвод и да остави друг да работи по казуса, без да има съмнения за негова безпристрастност”, пояснява Йорданов.

Преди две години прокурор Адалберт Кръстев е обвинен за документно престъпление (съзнателно се е ползвал от документ с невярно съдържание – карта за медицински преглед, при участието си в конкурса за частни съдебни изпълнители.) На първа инстанция Кръстев е глобен с 3000 лв., по-късно Апелативният съд решава, че не е извършил престъпление. 

По време на съдебния процес ВСС го порицава заради извършено дисциплинарно нарушение, което е във връзка с редица негови нарушения по други досъдебни производства и проверки, които е ръководел, уточниха днес от Военно-апелативната прокуратура.