Парламентарната комисия по икономическа политика реши, че трябва да бъде отменена стратегията за приватизация на ВМЗ-Сопот. Депутатите приеха и предложените на ГЕРБ заводът да бъде изваден от списъка на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България.

Отпадането от списъка трябва да даде възможност на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол незабавно да стартира на приватизационна процедура по общия ред, предвиден в закона. В този случай управляващи и контролни органи на агенцията ще бъдат отговорни за критериите по приватизацията.