Изключително радикални промени в медийната среда предвиждат проектоизменения в Закона за радиото и телевизията, внесени от ВМРО. Националистите искат Съвета за електронни медии да регулира и онлайн медиите, като особено място е отделено на битката с т.нар дезинформация, макар самата тя да не е с никакви ясни критерии в самите текстове. Това не пречи тя да стане основание за блокиране на достъп до сайтове и даже за хвърляне в затвора на автори на публикации.

В основата на всичко това е дефиницията: „Публикация, която съдържа невярна информация, засягаща физически или юридически лица“, която е разпространявана "чрез социални мрежи, интернет сайтове или по друг начин в интернет среда". Дали дадена статия съдържа фалшива новина решава СЕМ като първа и последна инстанция.

Според предложения нов чл.32а съветът ще оповестява сайтове, в които се разпространява дезинформация, като съответните физически или юридически лица собственици на онлайн медиите няма да бъдат уведомявани по друг начин за взетото решение. Въпреки това, те ще имат тридневен срок да изтирят проблемните публикации, за да избегнат решение на Софийския районен съд, с което може да бъде блокиран достъпа до страницата за всички потребители у нас.

Освен това, за разпространение на дезинформация без автор глобата е от 500 до 2000 лв. за собственика на домейна или, ако не може да бъде установен, за доставчика на домейна – в случай, че не предостави информация за собственика.

В ролята си на регулиращ сайтовете орган, СЕМ ще поддържа списък, в който ще се влиза след регистрация, предвижда проектозаконът. Съветът ще има право да откаже да впише дадена онлайн медия. Само вписаните като медии ще имат право да сключват договори за политическа реклама.

Като метод за разкриване на собствеността на страниците от ВМРО предлагат да се използва европейският регламент за закрила на личните данни GDPR, според който, от една страна, IP адресът на всеки посетител е лична информация, а, от друга, всеки, който борави с такива данни, трябва да има лице за контакт. Така националистите виждат възможност анонимните сайтове да бъдат служебно закривани.

В преходните и заключителните разпоредби се променя и Наказателния кодекс и в чл.326, до момента предимно използван за преследване на телефонни терористи. Вече се предлага да пише: „Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин подава или разпространява невярна информация, невярно повикване или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до три години“.

До момента в България нямаше риск от затвор заради медийна публикация.

"Закон, който много дълго време бавихме, не го вкарвахме именно, за да не каже някой, че по време на местни избори или по време на други кризи правим това. Сега виждаме главния прокурор, виждаме и други наши колеги, че говорят много активно за фалшивите новини. Виждаме, че това е една зараза, която се разпространява в интернет пространството може би със същата скорост, с която се разпространява сред човечеството", заяви пред журналисти Александър Сиди от ВМРО.