Здравните власти отново предупреждават за опасни нива на радиация в залива Вромос край Черноморец – в отделни участъци до 50 пъти над нормата. Достъпът до плажа обаче остава свободен.

Нова табела на български и на английски предупреждава, че е опасно да се използва плажът зад нея. И в момента обаче е пълно с палатки и каравани.

Преди няколко десетилетия в близката мина „Росен” е добивана руда с високо съдържание на уран, а част от отпадните води са зауствани в залива. По-късно пясъкът е изгребан и заменен с нов, но и последните замервания на здравните власти са отчели повишени нива на радиация. Местните хора не им вярват.

„Разликата в съдържанието на радионуклеиди в пясъка и в почвата край пясъчната ивица по отношение на този терен спрямо останалите терени, които изследваме по цялото Черноморие, е между 5 и 50 пъти повече тук”, категорична е зам.-шефката на РЗИ-Бургас Вергиния Цанова.

Ефектът след продължително лежане на пясъка може да се прояви след години. При децата е опасно и поглъщането на пясък.

„Има канцерогенен ефект, както и води до генетични мутации в половите клетки, от там съответно в потомството”, предупреждава Цанова.

Плажът няма концесионер и заради широката ивица е предпочитан от семейства с деца. Въпреки предупреждението за опасност, здравните власти не могат да забранят достъпа до плажа.