Министърът на финансите Владислав Горанов прогнозира, че няма да се наложи Законът за бюджета за 2017 г. да бъде актуализиран в нито един от параметрите му.

Той каза, че сметката за европредседателството на България ще бъде допълнена, но това не предполага актуализация на Закона за държавния бюджет за 2017 г.

Бюджетът, така както го подготвихме в края на 2016 г., и както беше одобрен от парламента, има достатъчно възможности да удържи новите политически решения и необходимостите на страната от финансиране до края на годината, посочи той.

Що се отнася до новите размери на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и свързаните с нея други размери на пенсии, министърът каза, че ще бъде предложено изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това е отделен закон, който регламентира размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ангажиментът, който договорихме с Обединените патриоти, е за увеличаване на минималните пенсии от 1 юли и от 1 октомври и той остава непроменен, посочи министър Горанов.

Помолен да коментира спирането на приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, министър Горанов каза, че приватизацията до голяма степен е изиграла своята роля. Фокусът е върху новия начин на управление на държавната собственост и прекратяването на всякакви спекулации, свързани с теми за приватизация на обособени части или акции и дялове в отделните министерства, посочи министърът.

Той съобщи, че се обсъжда внасянето наново законопроекта за концесиите.

Горанов каза и че стратегията за концесиониране на летище София остава непроменена.

Използвани са материали на БТА