Върховният касационен съд върна за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд-Варна делото за "козирката-убиец", става ясно от сайта на съда.

През октомври миналата година Апелативният съд във Варна потвърди оправдателните присъди за всичките 7 подсъдими в рпоцеса. Срутването на 2 януари 2008 г. доведе до нелепата смърт на 22-годишната студентка Гергана Велинова.

Заради инцидента пред Темида са изправени арх. Васка Рачева – главен проектант на проекта за промяна на предназначението на обекта от магазин в банков офис, арх. Владимир Рачев – проектантът, изготвил техническата документация на обекта, Кирил Видолов – проектант по част "Конструкции" на Технически инвестиционен проект, Живко Николов – осъществил техническия контрол по част "Конструкции", арх. Наска Люцканова – участъков архитект при р-н "Одесос", Станка Калчева – управител на "Гарант Консулт" – изготвил и осъществил строителния надзор, Паско Ташков – инженер конструктор към "Гарант Консулт" и консултант на строителния надзор.

Във фаталния ден от височина близо 3.20 метра се срути стоманобетонната козирка с площ 30 квадратни метра и ширина 1.80 метра. Два дни по-късно, при разчистването на отломките, бе открито тялото на момичето.