Върховният касационен съд поиска Конституционният съд да обяви за противоконституционни измененията в НПК, според които се променя подсъдността на делата за корупция – те бяха гледани от Софийския градски съд, но вече ще бъдат преместени към Специализирания наказателен съд.

Според върховните съдии обаче с тези изменения, прокарани в парламента от управляващите и ДПС, Специализираният съд става извънреден съд, а това е забранено от Конституцията.  

Съдиите от ВКС приемат, че определянето на подсъдността на Специализирания съд съобразно субекта на престъпление го характеризира именно като извънреден съд.

„Още повече този извод се потвърждава от съчетаването на специалното качество на субекта, като определящо подсъдността на делото, със специална процедура, по която се разглежда делото, установена законодателно за специализирания съд. Една от характерните черти на извънредния съд е той да правораздава по създадени специално за целта правила и такива правила са установени по отношение на Специализирания съд”, пишат от ВКС.

Още миналия месец стана ясно, че ВКС ще сезира КС заради факта, че дадени дела срещу определени хора се пренасочват от един съд към друг и така се създава усещането за извънредност.

Според ВКС законодателните промени противоречат и на международните договори, по които България е страна. В мотивите си ВКС прави и аналогия с Народния съд от 1944 г.