Върховният касационен съд осъди „Литекс Пропърти” ЕАД да предаде на държавата владението върху 16 имота в района на Шабла. По-рано Варненският апелативен съд се произнесе в полза на компанията.

Решението на ВКС се базира на това, че имотите, общо около 180 дка, са част от крайбрежната плажна ивица. От мотивите на върховните съдии става ясно, че има разминавания в експертизите на първа и втора инстанция по въпроса какво е (на първа инстанция) или не е (на втора) част от крайбрежието.

Съставът с председател Красимир Влахов приема изводите на вещото лице на втора инстанция, изтъкнат професор, за компрометирани и обявява всички имоти за държавна собственост – по тях има дюни или са между морския бряг и лагуната.

Освен това, „Литекс Пропърти” е осъдена да плати на държавата 74 423 лв. разноски за воденото на три инстанции дело.

Решението е окончателно.