МОН публикува отговорите от Националното външно оценяване по български език и литература.

Повече от 59 000 ученици, завършили седми клас, се явиха на изпита, който за много от тях е и вход към най-желаните гимназии.

Повече от 30 минути преди официалния край на изпита в онлайн изданието на „24 часа“ беше публикуван вариант на матурата с днешна дата. Много  от въпросите и задачите от него съвпадат с това, което седмокласниците ни казаха на излизане от изпита.

А именно, че са разсъждавали върху цитат от произведението „Една българка“ и са преразказвали „Изборът‘ на Кристин Димитрова.

Преди да се случи всичко това учениците влязоха в класните стаи с различни емоции притеснения и вълнения.

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание с творби от учебните програми, за V, за VI и за VII клас.

Във втората част от изпита пишат подробен преразказ на художествен текст с изпълнение на определена дидактическа задача. Художественият текст е създаден специално за националното външно оценяване.