Министерството на здравеопазването публикува Националния план за справяне с пандемията от коронавирус.

Вижте целия документ тук:

Планът се основава на няколко принципа – направени са описание на ситуацията в страната в момента, анализ и оценка на рисковете, както и оценка на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити и механизмите и начините за подобряване на шансовете, за да се намалят пораженията във всякакъв аспект.

Изготвена е и обща финансова сметка колко би струвало, ако се развие най-лошият сценарий, а именно вълна като тази в края на миналата година и през пролетта на тази. От здравното министерство са изчислили, че над половин милиард лева ще ни струва евентуално нова вълна от коронавирус.

Националният план ще бъде изпратен на всички министерства и ведомства с оглед на това те да съобразят своите действия при следваща вълна. Те прилагат мерки за подкрепа на различни бизнеси и предприятия. Получавайки го, също трябва да развият своите планове за подпомагане на съответните икономики и бизнеси, след като те бъдат спрени по епидемиологични причини.