Огромната част от висшистите у нас се реализират успешно. Според данните на Евростат за миналата година - близо 85 процента от завършилите студенти през 2018 г. са си намерили работа.

По този показател дори изпреварваме повечето страни от Европейския съюз. Средно за общността 83 на сто от висшистите успяват да се реализират.

У нас през миналата година са завършили близо 55 хиляди студенти - най-много в специалностите "Бизнес администрация" и "Науки за обществото".

Най-успешно в Европа се реализират висшистите в Малта - 97%, а над 90 на сто си намират работа и в Швеция, Австрия и Чехия. Най-трудно на пазара на труда успяват студентите в Гърция и Италия - там повече от 1/3 не могат да започнат работа.