"Дали за българските граждани ще сме "мръсници" или "герои" зависи само от нас", каза Виктория Василева от "Величие" в декларация от парламентарната трибуна по време на първото заседание на 50-ото Народно събрание.

"Винаги започваме мандатите на Народното събрание с програмни речи, в които даваме обещания, които никога на изпълняваме", посочи Василева.

"В тези речи правим заклинания, които на следващия ден забравяме", коментира тя.

В декларацията си Василева прочете стихове на Дамян Дамянов.