Вицепремиер ще следи и координира интеграцията на бежанците у нас. ДАНС пък ще събира информация от кметовете за чужденците, които сключват споразумения с тях.

Това предвиждат текстовете в новата наредба за интеграция на бежанците, която днес беше публикувана за обществено обсъждане.

Всеки бежанец ще има специална книжка, където ще се описват точно дейностите по интеграция и напредъка.

На 31 март служебният кабинет отмени постановлението, което урежда правилата за интеграция на бежанците. Мотивите за отмяната на наредбата бяха, че тя не съдържа ясни критерии и изисквания за социалната и културната интеграция на мигрантите.

Освен това, създава редица проблеми и генерира напрежение в населените места, особено за кметовете, които следва да изпълняват изискванията на нормативната уредба и, едновременно, да се съобразят с възникващите обществени нагласи.