С подписването на два документа в Министерския съвет днес се постави начало на реализацията на концепцията за Вертикален газов коридор.

Този коридор ще е за пренос на синьо гориво от от Гърция към България и от България към Румъния.

С подписването на документите започва проектирането и изграждането на част от необходимата газопреносна инфраструктура.

Тя вклъчва лупинг от Кулата до Кресна и от Рупча до Ветрино, която ще осигури увеличаване на капацитета за пренос на природен газ в посока от Гърция към България и от България към Румъния. 

Вертикалният коридор е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, целяща подобряване на сигурността и диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север. 

Договорите ще бъдат подписани между газопреносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и определените изпълнители – консорциуми между български и американски компании. 

„България е основен двигател на инициативата и бъдете сигурни, че ще бъде свършено всичко както трябва. Проектът дава възможност за диверсификация, това е обратното на зависимост. Най-важен е за Украйна на този етап, и когато бъде изгонен агресорът тя ще придобие позицията, каквато имат всички страни в проекта“, обяви служебният премиер Димитър Главчев.

С решение от 14 март Народното събрание възложи на министъра на енергетиката да проучи възможността за европейско финансиране за реализацията на три проекта за пренос на газ, чиято индикативна стойност за реализация е 825 млн. лв. без ДДС.