Инспекцията по труда ще иска от съда обявяване в несъстоятелност на некоректни работодатели. Промените в законодателството, с които това се разрешава, вече са в сила.

Несъстоятелност ще се иска за фирми, които поне 2 месеца бавят възнаграждение на поне 1/3 от работниците си.

След откриване на производството потърпевшите ще имат право на обезщетение от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Обезщетението е в размер на 6 заплати, но не повече от 1300 лв. месечно, а заявлението за получаването се подава до 3 месеца от откриване на производството.