"Линията на бедност в България ще бъде 504 лева през 2023 година. Това представлява ръст с 22% спрямо настоящата линия, която е 413 лева".

Това обяви ю, вицепремиер по социалните политики и министър на труда и социалната политика, след проведеното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Настоящата промяна сега ще се отрази на финансовата подкрепа на хората с трайни увреждания и на социалните плащания.

„С това увеличение на границата на бедността се покриват инфлационните процеси“, добави той и уточни, че равнището на инфлацията за август тази година е 17,7% спрямо август миналата година, а средногодишната инфлация е 11,7%.

Според него по този начин се компенсират инфлационните процеси.

Разгледана е и наредбата за работното време, почивките и отпуските. В нея ще бъдат заложени европейските директиви, които предвиждат отпуски за бащите за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Отпускът може да бъде използван на части.

Другото изменение е свързано с привеждането на нормативната уредба за прилагането на Кодекса на труда, свързано с дежурството, отчитането на времето и неговото заплащане.