От 19 юли, вторник, се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област София-град за срок от 30 дни. Това гласи заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ).

Мерките предвиждат задължително носене на защитна маска за лице в:

  • лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ;
  • Център за спешна медицинска помощ;
  • Столична регионална здравна инспекция;
  • специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии.

Мерките включват и спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра, хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване и при възможност работа от разстояние.

Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести, всекидневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване, са също сред мерките, разписани в заповедта.

В нея се посочва, че противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град.