Десет души са с положителни PCR тестове за коронавирус във Висшия съдебен съвет, съобщават от институцията на сайта си. С COVID инфекция са девет служители в администрацията и един от членовете. 

„Периодично се извършват изследвания с PCR и антигенни тестове на членовете на ВСС и служителите в АВСС за наличие на лица носители на коронавирсна инфекция - COVID-19, като последният е проведен на 08.02.2021 г.“, уточняват от ВСС. 

Със заповеди на главния секретар на ВСС е въведена смесена форма на работа – присъствена и дистанционна за служителите от администрацията на ВСС. 

„Приемането на документи в регистратурата на ВСС от куриери се извършва на изграденото гише, без допускане на външни лица в работното помещение“, посочват от ВСС. 

Утвърден е План за действие на ВСС в случаи на коронавирусна инфекция COVID-19 на работното място и за осигуряване на непрекъснатост на дейността в условията на заразен служител и при карантина.