Служителите, които започнат да взимат ваучерите не на хартия, а дигитално, ще получат карта от работодателя, подобно на банковата.

Могат да ползват и мобилно приложение и да се разплащат от там.

Тези, които все още не са похарчили хартиените носители, ще могат да ги ползват и след 1 юли до срока им на валидност, отчитат от ресорната асоциация.

„Може да имате и пластика и мобилна карта виртуална. Така че имате два инструмента и може двама членове на семействата да имат достъп до средствата за храна“, каза Таня Обущарова, Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

За разлика от хартиените може да прави дребни покупки-  като едно кафе.

Всички, които все още ползват хартиетини и трябва да ги заменят с дигитални скоро, ще получат пластики от работодателите, където ще са налични месечните им суми,  отчитат от ресорната асоциация.

Дигиталните ваучери могат да се предоставят на друг член от семейството, както често се случва сега с хартиените.

Хартиените ще се ползват до изтичане на срока им на валидност и ще важат и след 1 юли.