Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на „Инерком България“ ЕАД във връзка със сделката за покупка на ЧЕЗ и прекрати производството по делото, съобщиха от съда.

Делото е срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което антимонополната комисия забранява концентрацията между предприятията, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху предприятията от групата на ЧЕЗ.

Според ВАС жалбоподателят няма правен интерес от продължаване на производството по обжалване на решението на КЗК. Това налага жалбата да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство – прекратено. Причината е, че междувременно компаниите ЧЕЗ и „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ са сключили договор за продажба с друг купувач – „Еврохолд България“ АД.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.