Една от наредбите на земеделското министерство за т.нар. качествени храни падна в съда. Върховният административен съд отмени наредбата за млечните продукти.

Най-общо наредбата задължи млекопреработвателните предприятия да изберат, какво да произвеждат - млечни или имитиращи продукти. А ако ги сменят - това да става на шест месеца. Браншът скочи, с аргумента, че това ще ги съсипе.

Наредбата е отменена от съда, но по-интересното е, че той дори не е влязъл в конкретиката. Причината е, че първо - България не е изчакала процедурата по нотификация, за да я приеме и второ с официални писма от Европейската комисия още миналата година е уведомила земеделското министерство, че в този й вид, тя противоречи на правото на Европейския съюз. По тази причина, съдът я отменя като изцяло незаконна. Последствията за бранша, обаче са налице.

Наредбата задължи мандрите да изберат, какво да произвеждат - млечни или имитиращи продукти. Така много от производителите загубиха извоювани пазари и само за три месеца бранша се срина катастрофално.

„При мене се получи така, че част от външните пазари, на които изнасяхме при които вървеше комбинирана стока и едното и другото и млечните и имитиращите - поръчките почти спряха .Почти спряха, поради простата причина, че когато ти поръчват само единия продукт- само скъпия продукт там обемите са по- малки ,транспорта почва да не излиза”, заяви Владислав Михайлов от Националната асоциация на млекопроизводителите.

Директорът на агенцията по храните заяви, че няма такова нещо. „Предприятията не са затворени от това, че е създадена такава наредба. Аз винаги съм казвал, че нашите млекопреработвателни предприятия не са никак малко. те са около 250 предприятия и при условия, че пазара наистина е свит, а и недостига на суровина”, смята д-р Йордан Войнов.

Според бранша, факт са и първите фалити. Нишата обаче веднага е заета от вносителите, защото наредбата важи за българските, но не и за чуждите предприятия.

„Когато ние не произвеждаме някакъв продукт - позакъсали икономики като гръцката, румънските предприятия, които също се напъват - те влезнаха и по предварителни данни които имаме от януари с над 20 % е увеличен вноса на имитиращите продукти в България”, допълва Михайлов.

Войнов смята, че на практика така нашите производители застават в много неизгодна позиция. „Аз мисля, че след като България предприе такива мерки по отношение на палмовите масла, след нас тръгна и Франция същото нещо да го прави. мисля, че България даде добър пример за Европа”.

От писмата на Европа, обаче става ясно, че въпросната наредба противоречи на правото на съюза. България изрично е уведомена, че трябва да отложи приемането на документа.

„Сега, когато падне това нещо. всеки може да си прави абсолютно всичко. по този начин ще паднат изкупните цени на млякото”, заяви д-р Йордан Войнов.

Според млекопреработвателите това не е вярно. Те твърдят дори, че може да се очаква повишаване на изкупните цени, защото отмяната на наредбата ще отпуши производството и съответно търсенето на суровина.

Още една наредба чака решението на съда – за третиране на пилешкото месо. Мотивите са подобни – българските производители и чуждите ще бъдат поставени в неравностойна ситуация.