Тричленен състав на Върховния административен съд отмени промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“, приети от Министерския съвет на 29.12.2017 г.

Административното дело беше образувано по жалби две физически лица, на „ВВФ Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България” и на Асоциация на парковете в България. 

Според върховните съдии при издаване на обжалвания административен акт са нарушени разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и не са извършени екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, каквото е изискването за планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда. 

Тричленният състав смята също, че административният акт не съответства на основната цел на Закона за защитените територии, а именно –  опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

В закона изрично е предвидено, че опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях, посочват от съда. 

„Решението на съда е в унисон с европейските директиви. То показва, че гражданите са били прави да излизат месеци наред на многохилядни протести в защита на Национален парк Пирин в над 50 града в България и по света”, посочват от коалиция „За да остане природа в България”. 

Решението на тричленния състав на ВАС подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Концесионерът „Юлен” на този етап не пожела да коментира казуса.