Върховният административен съд отмени наредбата на община Царево, която въвеждаше забрани за поставяне на каравани, кемпери и палатки на частни и общински терени.

Според ВАС общинският съвет в Царево не е компетентен орган по тези въпроси, които са уредени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Според него те са в правомощията на министрите на околната среда и водите, на туризма, на регионалното развитие, на земеделието.

„Обществените отношения, свързани с къмпингуване и бивакуване с туристическа цел, включително разполагането на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана и други съоръжения, предмет на цитираните по-горе разпоредби от Наредбата, не са отношения, свързани с опазване на обществения ред, неуредени от нормативни актове от по-висока степен, тъй като са предмет на регламентация от Закона за устройство на черноморското крайбрежие“, се посочва в решението на ВАС.

Според Закона в зоните "А" и "Б", извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

Решението на съда е окончателно. Община Царево трябва да заплати 1000 лева разноски по делото.