Върховният административен съд (ВАС) постанови окончателно решение за премахването на незаконен строеж "двуетажна сграда" от имот в местност "Отманли", лесопарк "Росенец".

В решението се посочва, че сградата попада в крайбрежна плажна ивица - имот публична държавна собственост. Не са налице и строителни книжа за постройката, а първите картографски данни за наличие на обект, находящ се в позицията на спорния, са едва от 2006 г. От заключение на вещото лице става известно, че в общината е наличен кадастрален план на базата на лесопарк "Росенец" от 1989 г., в който са отбелязани големите почивни станции, но двуетажната сграда я няма нанесена.

Казусът започна през лятото на 2020 г. след протестите срещу правителството на Бойко Борисов. До решението на ВАС се стигна, след като фирмата, която е един от собствениците на имота, обжалва решението на административния съд в Бургас сградата да бъде съборена.