Административен съд-Варна отмени решение на областния съвет във Варна, с което арх. Димитър Николов е избран за временно изпълняващ длъжността кмет, съобщиха от съда.

Така става ясно, че Димитър Николов трябва да напусне поста си по решение на съда. Съдът смята, че общинският съвет е следвало да изложи в решенията конкретни мотиви за необходимостта от предварително изпълнение в съответствие с изискванията на закона. Липсата на конкретни основания и точни мотиви, налагащи допускане на предварителното изпълнение на административния акт, води до неговата незаконосъобразност и неминуемо налага отмяна.

Тази отмяна на решението подлежи на незабавно изпълнение от страна на общински съвет.

Николов бе избран за временно изпълняващ длъжността кмет на Варна, след като доц. Христо Бозов беше освободен от тази длъжност на заседание на общинските съветници в града. Николов трябваше да управлява града до провеждането на частични местни избори. Бозов пък бе избран за кмет, след като многогодишният кмет на Варна Кирил Йорданов от ГЕРБ бе свален от длъжност след многохилядни протести.