Борбата с корупцията на високо равнище и окончателните присъди, както и политическата намеса в медиите са сред областите, които остават проблемни за България.

Това се очаква да пише в годишния доклад за върховенството на закона, който Европейската комисия ще представи днес в Брюксел.

От 2007 г. до 2019 г. България беше обект на наблюдение заедно с Румъния в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка.

Впоследствие, без механизмът официално да е отменен, ЕК започна да представя ежегодни доклади за Върховенството на закона във всички 27 държави членки. Основните критерии са независимост на съдебната система, антикорупционни мерки, свобода на медиите.

В главата за България днес не се очаква да бъде отчетен напредък в борбата с корупцията на високо равнище. Законът за отговорността на главния прокурор, отхвърлен впоследствие като противоконституционен, е основен проблем за България, смята ЕК. Това пише в неофициалната все още версия на текста за страната ни, с която bTV разполага. Сред т.нар. от Брюксел "предизвикателства" у нас са и съставът и функционирането на Висшия съдебен съвет.

Номинирането на съдии на висши постове без конкурсна процедура, както и липсата на окончателни присъди за корупция на висши чиновници, също се критикуват от Комисията. За първи път в Доклада се разглежда и медийната среда.

Сред отчетените проблеми се очаква да бъдат посочени липсата на прозрачност в медийната собственост и политическата намеса в медиите.

Поне на теория ежегодният доклад за Върховенството на закона трябваше да бъде аларма за ранно сигнализиране на нарушения на правовата държава. Впоследствие достъпът до еврофондовете беше обвързан със спазването на принципите на правовата държава. 

Големият въпрос днес е какво ще последва от това второ издание на Доклада за всички 27 държави членки. До момента поне няма реални финансови санкции за нарушители на върховенството на закона. Най-оживени са коментарите за Унгария, точно за нея се очакват възможни санкции. Това може да е показателно и за други страни със сходни проблеми. В текста за Унгария например, точно както и за България, се критикува липсата на окончателни присъди за корупция на високо ниво.