Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“, намираща се в природен парк „Витоша“.

Резиденцията на Тодор Живков сега е собственост на обвиняемия бизнесмен Васил Божков.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е извършила проверка, която е установила извършени незаконосъобразни преустройства.

По време на проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Такива не са налични и в архивите на район „Витоша“.

Установено е, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столична община.

Столична община следва да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място като се изискат и всички данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове.

Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове.

Докладът от проверката на Столична община трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.