Вълна от сигнали за злоупотреби с правата на работниците по време на пандемията. От КНСБ съобщиха за повече от 1500 случая от миналата година. 

В 25% от оплакванията става въпрос за неизплащане на работни заплати.

Почти толкова са и сигналите за неспазване на работното време, почивките и отпуските. Всеки пети сигнал е свързван с осигуровките.

Служителите са сигнализирали и за намеса върху личния им живот в социалните мрежи. Такива са 3,6 на сто от оплакванията.

Безопасността и прилагането на мерките срещу COVID-19 са сред най-често подаваните оплаквания.

37,5% от служителите сигнализират за неспазването на мерките на работното място. 22% са за принудителното използване на платен отпуск.

Има сигнали за прекратяване на трудов договор след заразяване с COVID-19.

Също - за неизплащане на добавки на работещите на първа линия.

„Злоупотребата със сумирането и изчисляването на работното време е масова, ние твърдим от една страна… тоест се прилага там, където трябва и не трябва, а от друга страна режимът на работното време е в остра колизия с конвенция 1 на МОТ, която България е ратифицирала доста отдавна . Така че има с господин Гълъб Донев какво да коментираме специално по тая тема“, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.