Вълна от съпричастност след историята на двете обездвижени жени – Цвета и Тотка. За майката и дъщерята от Панагюрище, които имат нужда от чужда помощ, ви разказахме преди 2 дни.

Те са принудени да общуват по телефона в собствения си дом, защото и двете са приковани на легло.

Първото нещо, което се забелязва в дома им, са многото книги. Обичали са да четат, когато са били с добро зрение. Цвета е била една от най-добрите килимарки в региона, а Тотка – отличничка на випуска.

При тях идва домашен помощник само за 4 часа дневно. През другото време им помага Дима Попова.

В последните дни десетки хора са поискали да помогнат.

От дирекция „Социално подпомагане” пък ще им изпратят психолог и рехабилитатор.

На въпроса защо досега двете жени не са посещавани от служители на социално подпомагане, Димитрана Караатанасова обясни, че са посещавани на тримесечие, както е разписано, а когато бъде констатирана извънредна потребност, биха могли да бъдат посещавани по-често.

Дневният център за хора с увреждания е другата възможност за жените.

До дни Цвета ще бъде приета в болница с надеждата да я вдигнат на крака.