bTV влезе в трезорите на Народната банка, където Националната библиотека пази реликви от Васил Левски, Христо Ботев, Георги Сава Раковски и Любен Каравелов.

Уникален ключ и бели ръкавици - това са задължителните условия, за да се докоснем до реликвите на българската история.

Снимка: bTV


"Първият документ от БНБ, който докоснах, беше тефтерчето на Левски. То е поставено в специален плик, преди това беше реставрирано и сега е запечатано с цел да ограничим влиянието на външната среда", каза д-р Руслан Йорданов, главен архивист на Националната библиотека.

Снимка: bTV

Той е един от малкото, които имат право на достъп до наследството на най-големите български революционери - Левски, Ботев, Раковски Каравелов.

Снимка: bTV

Нашият екип получи възможността да покаже една фотография, която няма да намерите в интернет.  

Снимка на Васил Левски е една от най-ценните му. Тя достига до нас след Освобождението. Тя е ретуширана, или оцветена, в студиото на един от най-известните фотографи на Млада България - Георги Карастоянов.

Документите са собственост на Националната библиотека и напускат трезора на БНБ само за реставрация и участие в изложби. 

Най-ценните документи от епохата на Възраждането се съхраняват още от началото на 70-те години на 20-ти век.